I Am Redo

dans


 
Algemene gegevens
Redouan Ait Chitt 
12/18 jr 
 
4x4x3 
45
 
240 / 240
 
60 
0
 
30 
Prijzen
€ 1.123,- voor één uitvoering, € 529,- voor een tweede uitveoring, op dezelfde dag in dezelfde accommodatie 
Afbeeldingen